Inzichten & Uitzichten

Inzichten & Uitzichten

De manier om talent te vinden zonder test!

talentontwikkelingPosted by Moniek Berende Thu, September 03, 2015 22:39:36

De manier om talent te vinden zónder test!

Bevlogenheid, oftewel “I love my job” is een belangrijke sleutel om beter te presteren. Dit leidt tot positieve effecten voor de mensen in organisaties; meer geluk, minder stress, meer voldoening. Dat resulteert weer in betere prestaties van die organisaties.

Mensen die bevlogen zijn in hun werk, hebben hart voor hun werk.
Ze krijgen er energie van en zetten alles op alles om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. De intrinsieke motivatie bij deze mensen is hoog. Want als je hart hebt voor je werk, wil je het graag goed doen en dat zorgt voor kwaliteit en draagt bij aan zelfontplooiing. Er is een directe relatie tussen bevlogenheid en verhoogde productiviteit! (uit “het verborgen potentieel van werkend Nederland 2015” van Effectory).

Hoe waardeer jij jouw werk? Doe jij waar je goed in bent? Even wat cijfers. Onderzoeken wijzen uit dat dit vaak niet zo is. Uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden blijkt dat ruim een derde van de beroepsbevolking niet enthousiast is over het werk dat ze doen. Uit het onderzoek van Effectory blijkt dat 22% niet bevlogen en betrokken is en dat 44% wel betrokken is bij de organisatie maar niet bevlogen over het werk. (blijft er uiteraard nog gemiddeld een derde over die bevlogen en betrokken is en 3% gemiddeld die bevlogen zijn).

Stel je voor dat iedereen binnen jouw bedrijf doet waar die goed in is en leuk vindt. Waar diegene volledig achterstaat en in gelooft. Wat voor een effect zou dat hebben? Idealistisch? Misschien. Maar neem een voorbeeld aan de vele organisaties die je voor gingen. Kijk bijvoorbeeld naar organisaties als Morning Star, Voys Telecom, Effectory, etc. Maar hoe realiseer je dat?

Je begint bij het talent!! Je kan pas doen waar je goed in bent, als je weet wat dat is. Wat is hetgeen dat jou uniek maakt en wat maakt jouw mensen uniek. Vaak kijken we vooral naar wat iemand in het vakgebied kan. Maar wat iemand uniek maakt is vooral HOE iemand iets doet. We kunnen functieprofielen beschrijven en competenties benoemen. Maar de wijze hoe deze functie ingevuld wordt en wat het effect is, wordt bepaald door de persoon die het invult. Als je twee mensen hebt met exact dezelfde achtergrond, zal het effect van het handelen anders zijn. De persoonlijkheid van degene die je aanneemt bepaalt dit.

Kijk vooral naar datgene wat jou UNIEK maakt, wat je mensen UNIEK maakt. Als je doorhebt wat jouw unieke talent is, weet je ook wat je toegevoegde waarde kan zijn in een organisatie. Als je doorhebt wat de unieke talenten zijn van je mensen kun je ze ook zo inzetten. Maar het mooie is, dat mensen waarschijnlijk zelf met ideeën komen met hoe zij vinden waar dat ze het beste tot hun recht komen.

Talent vind je niet door testen in te vullen. Meestal krijgen we rapporten met een aantal sterke eigenschappen. Echter, die geven nog steeds niet aan wat nou specifiek dat ene is wat jou uniek maakt. Maar stel je nou eens voor dat je dat wel weet. Dat je jouw talent een naam kan geven, dat je jouw talent kan benoemen in één woord!

Jouw talent benoemen in één woord geeft je richting en maakt keuzes makkelijker! Een aantal jaar geleden kwam ik in aanraking met het gedachtengoed van de Talentmanagers. Na een training breng ik dat gedachtengoed nu zelf in de praktijk. Regelmatig voer ik talent-gesprekken en daarin ervaar ik vaak dat mensen niet geloven dat dit kan. Je talent benoemen in één woord. Dat het hen beperkt, je bent immers meer dan een woord. Dat klopt! Je bent een optelsom van alle eigenschappen en vaardigheden die je bezit. Wat ik terugkrijg van mensen in talent-sessies en –gesprekken, zijn de eigenschappen waarvan zij vinden dat ze goed in zijn. Zoals samenwerken, of motiveren, structureren, analyseren, besluiten, of helpen, etc. Maar het is de combinatie van de eigenschappen in samenhang van de manier waarop je dingen doet, die dat unieke talent maken. Zo sprak ik een man die zijn woord zocht en die deze eigenschappen noemde zoals samenwerken, helpen, flexibiliteit. Het bleek dat zijn talent “verruimen” is. Hij is wereldkampioen in het veranderen van perceptie bij mensen zodat zij hun blik verruimen, nieuwe mogelijkheden zien en hun eigen grenzen over durven. Andere talenten die ik in de loop van de tijd ben tegenkomen zijn: ontwringen, vertolken, aanraken, ontginnen, verhelderen, ont-wikkelen… En dit is nog maar een greep uit de lijst. Jij bent uniek zoals je bent en je kan dat vatten in één woord! Kun je al iets bedenken wat bij jou past?

Het vinden van jouw unieke talent en/of dat van je mensen is niet moeilijk. Zolang je je bedenkt dat jouw unieke talent heel dicht bij jezelf ligt, bij wie je bent. We stappen vaak in de valkuil om de talenten van anderen te bewonderen. En soms hunkeren we er naar om dat ook te kunnen. Heb je zelf nooit gehad dat je ook wilde dat je mooi kon zingen, muziek maken, tekenen, acteren, ontwikkelen, presenteren…… Vooral talenten die zich makkelijk manifesteren zijn aantrekkelijk. We maken er hele shows van op televisie. Maar daardoor vergeten we dat iedereen een talent heeft, maar dat niet ieder talent zich zo makkelijk manifesteert!

Iedereen is wereldkampioen! Iedereen heeft iets wat hem of haar uniek maakt. De kunst is om het niet te ver weg te zoeken, maar vooral te kijken naar wat hetgeen is wat de rode draad in jouw leven vormt. Iets wat je altijd doet. Wat je niet laten kan. Je talent zit daar! En bedenk: je talent is wat voor jou normaal is en voor een ander bijzonder!

Eerste stap naar jouw talent woord:
- Vraag eens na bij anderen wat ze bijzonder aan jou vinden.
- Als je het niet meteen herkent, vraag of de ander met een concreet voorbeeld
kan komen.
- Check bij jezelf hoe deze boodschap binnen komt. Geloof je het? Hoe vind je het
om te horen? Vind je het bijzonder genoeg?

Eerste stap naar het de talenten binnen je organisatie en/of team:
- Ga in een kring zitten en benoem hardop wat je bijzonder vindt aan diegene die
rechts naast je zit.
- Bespreek in de groep wat deze boodschap met je doet, of je het herkent.
- Deel zo nodig concrete voorbeelden met elkaar.

De informatie die uit deze oefeningen komt, is waardevol om te komen tot jouw UNIEKE talent.

Ben je op zoek naar meer kennis en wil je gratis tips ontvangen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief! Je ontvangt dan ook het gratis e-book Succesvoller ondernemen: Uw mensen maken het verschil!

Heb je vragen of wil je met mij jouw unieke talent vinden neem contact met me op!

  • Comments(0)//inzichtenenuitzichtenvande.degroeispiegel.nl/#post2